Agilní kultura

Jak jsem již psala minule, agile není proces, ale filozofie. A agile také znamená změnu. A to obzvláště pokud uvažujete o jeho zavedení v hierarchicky řízené procesní firmě.
Organizace a firemní kultura, do které se bude agile jen těžko prosazovat:

 • Na vše existuje striktně definovaný proces
 • Hierarchická struktura řízení
 • Předpis je důležitější než dohoda mezi lidmi
 • Individualismus místo spolupráce

Naopak hodnoty definované agilní firemní kulturou budou obsahovat:

 • Spolupráce
 • Důvěra
 • Samoorganizovaný tým (self-oragnized team)
 • Komunikace
 • Sdílení zkušeností a znalostí

Agilní kultura by se dala popsat ještě mnoha výrazy, ale tyhle patří k nejdůležitějším. Zavádíte-li agilní metody, měli byste v první řadě rozumět firemní kultuře a být si vědomi toho, že vhodné kultura změny podpoří, direktivní kultura naopak v podstatě znemožní jejich nasazení.
Co tedy musí být splněno, aby mělo smysl se do zavádění agilních metod pouštět?

 • Věřit v agilní firemní kulturu
 • Přijmout změnu a překonat odpor k ní
 • Věřit v potenciál a schopnosti lidí
 • Být ochoten přijmout riziko
 • Mít TOUHU zkusit agilní metody