Dva druhy lidí…

Z pohledu managementu jsou jen dva druhy lidí. Jeden, který by se dal charakterizovat slovy ‘co neměřím, to neřídím‘, a pak ti, co se více než na nějaké striktní procesy a čísla spoléhají na svojí intuici a selský rozum. Skupiny jsou to zcela disjunktní, a přesto že spolu mluví, jen velmi těžko si opravdu rozumí. Žijí v odlišném světě. Někde tady se podle mého soudu nachází základní problém zavádění agilních metod řízení.

Např. Scrum je založený na týmové spolupráci, týmové zodpovědnosti, a týmovém rozhodování. Zkuste tedy vysvětlit klasickému managerovi ze staré školy, že zodpovědnost za projekt má tým. On přeci musí mít jednoho člověka. Tomu odpovědnost naloží a ostatní ignoruje. Další obtíž nastane, když se tým rozhodne něco změnit. Vše přeci musí být popsáno procesy a ty se nejenže nemění, ale musí se i dodržovat… Po čase skončíte tak, že děláte (Agilní) interface dovnitř týmu a (klasický procesní) interface svému managerovi. A to samozřejmě bude funkční jen z poloviny. Agilní kultura se tak nevytvoří. A je otázka, jestli to pak celé nebude na úrovni isolovaných praktik, jako když např. místo komplexního systému testování zavedete unit testy. To je sice samo o sobě super, produkt bude trochu lépe otestovaný, ale asi to nezaručí tu pravou kvalitu.

Jak tedy přesvědčit managery co nikdy nic jiného nezažili, že Agilní metody mohou fungovat dříve, než vás utlučou svými formálními performance measurementy? A jde to vůbec? Nebo takové metody a kultura funguje jen ve firmách s opravdovými leadery, co upřednostňují dlouhodobý cíl před krátkodobým ziskem? Na závěr, k těm procesům, si neodpustím otázku. Máte ve firmě ISO? A pomáhá vám nějak v tom být lepší, kvalitnější a úspěšnější?

Paradoxně mám pocit, že se všude mluví o tom, jak přesvědčit zákazníka. Pro většinu firem ale musí být daleko těžší přesvědčit svoje vlastní lidi. Myslím, že přesvědčit zákazníka je o mnoho snazší, než si získat podporu formalistů a striktně procesně založených lidí.

Zajímal by mě Váš názor a zkušenosti. Takže prosím o diskuzi, ať už tady veřejně, nebo emailem.