Správný Product Owner není úředník

Správný Product Owner má nápad, dokáže ho zformulovat do vize, a tu prodat jak zákazníkům, tak firmě i týmu, který pro něj pracuje. Spousta Product Ownerů ale je jen úředníky. Vychází z té armády business requirement specialistů, business konzultantů. Dělají to, co jim někdo řekne. To se ale přesně snažíme pomocí Agilních metod a Scrumu změnit. Proto jsme toho člověka udělali Product Ownerem, a ne jen Product úředníkem.

Jak takový produkt začíná? Ideálně si uděláme product charter. A to jak pro produkt jako takový, tak pro první release. Co to je a jaký to má formát. Je to snadné. Vše se vejde na jeden flipchart. Jméno, timeframe, elevator pitch – tedy jedna, dvě věty, které shrnují, co že to děláme a hlavně proč, vytváří obrázek, konkrétní jasnou představu cíle, vzbuzují emoce. Prostě vás zaujmou. A pak ve dvou sloupcích jako stručné odrážky cíle, kterých chcete dosáhnout a success measures, tedy jak poznáte, že jste toho dosáhli.

Product nebo Release Charter je klíčová věc. Bez ní ani nemá smysl se pouštět do psaní Backlogu a User Stories. A není to ani snadné. Když se do toho pustíte, bez ohledu na množství prezentací, které jste už o produktu vyrobili, zjistíte, že umět z toho všeho, co byste mohli dělat vydestilovat podstatu stojí čas a energii. A Product nebo Release Charter je přesně to, co vám roli Product Ownera jako člověka zodpovědného za funkcionalitu (tedy Backlog) a celkový úspěch produktu usnadní. Cílem toho “product úředníka“ z klasického světa totiž je daný nápad rozpracovat do šířky. Vymyslet co nejvíce funkcionality tak, abychom pokryli přání zákazníků a stakeholderů. Cílem Product Ownera ale je pravý opak. Nápady a přání omezit na minimální funkcionalitu, která zákazníkům přinese to, co opravdu potřebují. Dělat tedy ne to, co umíme a můžeme, ale jen to, co má nejvyšší business value. To, co potřebujeme. Jen takový produkt je potom agilní, a jen takový produkt bez ohledu na Agile a Scrum je úspěšný.