Kanban

Poslední dobou se stále častěji v diskusích objevuje Lean software development a Kanban. Problém s Kanbanem je, že Kanban vám v podstatě nic nenařizuje. Všechno si můžeme sami zvolit, sami rozhodnout. Tedy skoro všechno. Stačí dodržet tři principy:

– omezit rozpracovanou práci – work in progress
– minimalizovat čas průchodu – lead time
– vizualizovat progress

Tedy aplikováno na sw vývoj – udělejte si hodně přehlednou tabuli, připravte kartičky s jednotlivými úkoly, rozdělte proces na jednotlivé fáze – pro začátek stačí “Backlog / In progress / Done” a omezte, kolik lístečků může být najednou v jednotlivých sloupcích. Když už kvůli limitu nemůžete přidat další lístek, musíte nejprve dokončit některý z rozpracovaných. Zdá se to být snadné, ale ne tak úplně. Např. stanovování limitů front je poměrně věda.

Kanban board

Kanban sám o sobě není proces, proces z něj teprve musíte udělat vy. Je to trochu náročnější než u Scrumu, který vás hodně při implementaci vede, ale zase na druhou stranu, ve Scrumu či XP se můžete inspirovat. V úspěšných implementacích to nikdy nebude jen Kanban, vždy to bude Kanban a něco k tomu.