Agile and Lean, Scrum, Kanban, XP @ Business

Zuzi's blog header image 4

Entries from September 2008

Kdy je úloha dokončená?

30. 09. 2008 · Comments Off

Agile

Jedním z nejčastějších problémů na které narazíte, budou diskuze kdy je úloha dokončená a co dělat když z nějakých procesních důvodů dokončit v rámci Sprintu nejde (např. čeká se na review konkrétní osoby). Samozřejmě že ‘tým za to přeci nemůže‘ a tedy si přeci musí vzít body z dané úlohy. A že dokončení je již […]

[Read more →]

Tags:·

Vyhodnocení Sprintu

19. 09. 2008 · Comments Off

Scrum

Posledním krokem Sprint cyklu je vyhodnocení výsledků. Příslušný počet bodů za dokončené úlohy se odečte z produkt backlogu a ze zbývajícího počtu bodů a rychlosti týmu se upraví očekávaný konec projektu. V ideálním případě by tým měl dokončit všechny úlohy, které v rámci plánovacího meetingu naplánoval a které se zavázal splnit. To ovšem v reálu […]

[Read more →]

Tags:···