Kdy je úloha dokončená?

Jedním z nejčastějších problémů na které narazíte, budou diskuze kdy je úloha dokončená a co dělat když z nějakých procesních důvodů dokončit v rámci Sprintu nejde (např. čeká se na review konkrétní osoby). Samozřejmě že ‘tým za to přeci nemůže‘ a tedy si přeci musí vzít body z dané úlohy. A že dokončení je již jen formalita a není na tom žádná práce. Obecně byste měli trvat na striktním dodržování pravidel, a tedy připsání si bodů až když je úloha opravdu hotová. A to včetně testování, dokumentace a review. Podíváme-li se ale na reálnou situaci, je to vlastně tak trochu jedno. V případě že si tým připíše body za úlohu, která není zcela hotová, vrátí se z review na přepracování, či nebyla dostatečně otestovaná, pomůže si jen na velmi limitovanou dobu jednoho Sprintu. A Sprint jak již bylo zmíněno, musí být přiměřeně krátký. Takže odložení potencionálního problému o max. jeden sprint není nijak kritické.

Nám se nejvíce osvědčilo umožnit ke konci Sprintu rozdělení úloh na menší části: tedy např. z úlohy Tisk seznamu zaměstnanců – 6 bodů, udělat dvě úlohy: Tisk seznamu zaměstnanců: Implementace, dokumentace, testování – 5bodů která se stihne a tedy i dokončí v rámci Sprintu a Tisk seznamu zaměstnanců: Review – 1 bod , která se přeplánuje na další Sprint. O tuto část úlohy bude samozřejmě výsledek týmu menší oproti plánu. Samozřejmě cílem bude takto dělit minimum úloh a vytvářet tlak na plné dokončení v rámci Sprintu. Nicméně občas úloha objektivně čeká, nepracuje se na ní, a tedy tým může začít práci na jiné úloze a nakonec i získat plánovaný počet bodů. Pak je rozdělení úlohy v podstatě i blíže realitě, než striktní dodržování pravidla nepřipsat si bod za úlohu která není hotová.

Dělení úloh je poměrně mocný nástroj, který samozřejmě svádí ke zneužívání. Když tým nebude stíhat plán na Sprint, rozdělí úlohy ve prospěch běžícího Sprintu bez ohledu na aktuální stav. To týmu pomůže jen krátkodobě, tak po dobu jednoho Sprintu. Dlouhodobě je to neudržitelné. Ale to je asi více o firemní kultuře, důvěře a férovosti konkrétních lidí…

 


Zuzana Šochová - The Great ScrumMaster:#ScrumMasterWayNaučte se, jak transformovat firmy, měnit firemní kulturu a leadership pomocí Agilního & Enterprise Koučinku. Podívejte se na vypsaná školení zaměřených na Agile a Scrum na Sochova.cz. Pořiďte si kopii populární knihy The Great ScrumMaster: #ScrumMasterWay, Skvělý ScrumMaster #ScrumMasterWay, Agilní lídr: Využití síly vlivu nebo Agilní Metody Řízení Projektů.