Agile and Lean, Scrum, Kanban, XP @ Business

Zuzi's blog header image 4

Entries from September 2010

Co mi přineslo WebExpo 2010 – část 2

28. 09. 2010 · 4 Comments

Agile

Abych pokračovala v načatém popisu Agilní sekce WebExpa kterou jsem pořádala: Hodně speakerů se zaměřovalo na proces učení, protože bez učení se nemůžete zlepšit, a nechcete-li se učit, nemá smysl dělat retrospektivu, být iterativní, v podstatě ani být agilní. Yves říkal, že na to, abyste byli v něčem opravdu dobří, potřebujete 10 000 hodin tréningu. […]

[Read more →]

Tags:····

Co mi přineslo WebExpo 2010 – část 1

26. 09. 2010 · 1 Comment

Agile

WebExpo 2010 mělo letos oproti minulým ročníkům sekci zaměřenou na agilní metody. Když bych měla hodnotit úspěch agilní sekce, kterou jsem po programové stránce celou organizovala, myslím, že splnila má očekávání. Úroveň přednášejících byla dobrá, přednášky zajímavé a témata různorodá. Lidí přišlo hodně, něco mezi 60-100 účastníky. Tedy se zdá, že agilní metody zajímají hodně […]

[Read more →]

Tags:·····