Agile and Lean, Scrum, Kanban, XP @ Business

Zuzi's blog header image 4

Co mi přineslo WebExpo 2010 – část 1

26. 09. 2010 · 1 Comment

Agile

WebExpo 2010 mělo letos oproti minulým ročníkům sekci zaměřenou na agilní metody. Když bych měla hodnotit úspěch agilní sekce, kterou jsem po programové stránce celou organizovala, myslím, že splnila má očekávání. Úroveň přednášejících byla dobrá, přednášky zajímavé a témata různorodá. Lidí přišlo hodně, něco mezi 60-100 účastníky. Tedy se zdá, že agilní metody zajímají hodně […]

[Read more →]

Tags:·····