Co je to agile?

Agilní metody vyžadují nejen aktivní zapojení jednotlivých členů týmu, ale i pochopení těch co agile zavádějí, že agile není jen soubor praktik ale celková filosofie. Jednotlivé praktiky se vzájemně podporují a jen jejich kombinací vznikne synergický efekt.

Jak vůbec poznáme, že náš proces je agilní? Nebo spíš jak poznáme, že není?

Používáte Agile?

Zákazník (co by nemělo nastat externě):

 • Se zákazníkem komunikuje jen vybraný člen týmu (obvykle project manager, account manager)
 • Zákazníkovi se prezentuje až hotový produkt
 • Smlouvou definované požadavky se nemění
 • Zákazník je nespokojený s výsledkem, či odmítne převzít výsledek

Tým (co by nemělo nastat interně):

 • Denní status meeting je ztráta času
 • Věříme, že homeoffice je efektivnější než práce v týmu
 • Každý člen týmu je zodpovědný za samostatný celek
 • Co jsme jednou naplánovali, to neměníme
 • Integrace pouze velkých celků
 • Psaní automatických testů je ztráta času
 • Architekt jen navrhuje, ale nekóduje
 • Testování je separátní aktivita
 • Nepřesné odhady
 • Direktivní přidělování úloh
 • Review je zbytečná formalita

Většina firem, co o agile ví, pravděpodobně některé metody zavedla, ale už se příliš nezabývala pochopením agile jako celku, která se vzájemně podporuje. Co se používá nejčastější? Pravděpodobně to bude Scrum (daily stand-up) meeting, který je jednoduchý na pochopení a za málo energie přináší snadno efekt – tedy komunikace a informovanost v rámci týmu se zlepší. Na druhé straně spektra jsou pravděpodobně odhady v bodech, které jsou relativně těžké na pochopení a proto je většina firem ani nezkusí zavést.

Čím bychom tedy měli začít, abychom byli opravdu agilní?

 1. Přečíst si agilní manifest
 2. Pochopit, že agile není proces, ale filozofie
 3. Jakou máme firemní kulturu a hodnoty?
 4. Akceptovat, že agile přinese jinou firemní kultury

Agile je změna, a jako jakákoliv jiná změna musí být v organizaci či její části dostatek energie a chuti změnu vysvětlit, prosadit a udržet.

 


Zuzana Šochová - The Great ScrumMaster:#ScrumMasterWayNaučte se, jak transformovat firmy, měnit firemní kulturu a leadership pomocí Agilního & Enterprise Koučinku. Podívejte se na vypsaná školení zaměřených na Agile a Scrum na Sochova.cz. Pořiďte si kopii populární knihy The Great ScrumMaster: #ScrumMasterWay, Skvělý ScrumMaster #ScrumMasterWay nebo Agilní Metody Řízení Projektů.