Agilní praktiky XP – Coding Standard

K čemu je takový coding standard dobrý? Tak rozhodně usnadňuje orientaci v rozsáhlých projektech. Říká, jak by měl být kód formátovaný, jak strukturovaný, jaké konstrukty použít a jakým se vyhnout, ae i jakou použít jmennou konvenci. Je to stejný styl pro všechny.

Agile and Coding standard

Chcete-li nechat více lidí pracovat na sdíleném kódu, je to v podstatě nutná podmínka. Standardy v rámci prostředí a nástrojů se také hodí. Používáte-li stejné nástroje, je přechod lidí mezi týmy snazší. Stejně tak, máte-li jednotný coding standard, usnadníte spolupráci v rámci týmu i celé firmy a vlastně se výrazně usnadní i celý review proces.