IT Governance

IT governance je poslední dobou oblíbeným buzzword. Definice jsou obvykle nic neříkající, těžko se definuje co to vlastně je. O to více mě překvapil článek Best practices for lean development governance http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/jun07/kroll/index.html.

V úvodu je popsán IT governance program, jehož cílem je nastavit pravidla a systém pro zodpovědnost, autoritu a komunikaci který bude podporovat klíčové hodnoty, cíle a strategii firmy. Systém musí brát v úvahu porovnání risků a zisků z investice v IT, nastavovat efektivní procesy a praktiky, definovat jasné cíle a role pro jednotlivé skupiny a lidi. Lean governance se zaměřuje na spolupráci, která sama o sobě motivuje členy týmu k lepšímu výsledku. V porovnání s tím jsou běžné IT governance přístupy (CobiT, …) málo flexibilní a neodpovídají tolik reálnému životu a praxi.

Lean governance je tedy jakousi obdobou Agilních metod, z hlavních bodů bych jmenovala adaptaci procesu, přizpůsobení HR k IT hodnotám, organizovat tým podle architektury systému, business-driven projekt a scenario-driven development, inkrementální zlepšování procesu, inkrementální vývoj.

Bohužel, pokračování tohoto článku, část dvě, která se měla zabývat procesy a metrikami a část tři, která měla popisovat role, zodpovědnosti, postupy a standarty mi nepodařilo dohledat. Škoda. Ale i tak článek doporučuji k přečtení.