Úspěšnost agilních projektů

Pro firmy, které s agilním vývojem nemají praktické zkušenosti, je jednou z nejdůležitějších otázek jak jsou agilní projekty úspěšné. První, na co si musíme odpovědět je úspěšnost IT projektů obecně. Jaká je? A jak se vlastně pozná úspěšný projekt? Když se nad takovou otázkou zamyslíte, zjistíte, že jde o projekt který je dodán včas, v rámci budgetu a s očekávanou funkcionalitou. Jaké procento úspěšnosti byste očekávali?
Standish CHAOS study dělá již pár let výzkum, jehož výsledky nejsou nijak povzbudivé – pouze cca 30% projektů končí úspěšně. Ostatně posuďte sami:

Success of IT projects

Studie dále uvádí i prvních pět důvodů pro úspěch IT projektů:
• Zapojení uživatele
• Podpora Executive manamentu
• Jasné business cíle
• Optimalizace funkcionality
• Agilní procesy

Pro firmy uvažující o přechodu na agilní metody bych ráda zmínila i Standish Group CHAOS studii z roku 2012, která porovnává úspěšnost IT projektů řízených tradičními metodami s agilními. Výsledky jsou opravdu překvapivě dobré ve prospěch Agilních metod.

Agile vs. Waterfall Projects success

Zpráva dále doporučuje Agilní metody jako “univerzální řešení nízké úspěšnosti softwarových projektů”. Projekty, na kterých jsou nasazeny Agilní procesy, mají třikrát vyšší úspěšnost než projekty řízené klasickým waterfallem. Zároveň výrazně nižší procento agilních projektů končí později a přesáhne stanovený budget.

Můžeme diskutovat o tom, proč taková data byla naměřena a čím to přesně je, nicméně pro všechny agilní nadšence, kteří hledají nějaký důkaz proč agilní metody ve firmách alespoň zkusit, to může postačit jako vhodný argument pro podporu pilotního projektu. Zbytek už bude na vás a vašich schopnostech. A já věřím, že se agilní metody osvědčí i u vás.