Agile and Lean, Scrum, Kanban, XP @ Business

Zuzi's blog header image 4

Entries from March 2011

Agilní praktiky XP – Kolektivní vlastnictví kódu

20. 03. 2011 · 6 Comments

Agile

Chcete-li mít tým potažmo SW firmu opravdu efektivní, musíte se řídit pravidlem, že nikdo nevlastní kód ani jeho část. Narážíte-li na námitky vývojářů že to nejde, neboť jen oni opravdu rozumí dané části aplikace a ostatní by jim to jen zkazili, není to nikterak neobvyklé. Stačí věřit tomu, že to jde a mít schopnost zavést […]

[Read more →]

Tags:···

Agilní praktiky XP – Coding Standard

10. 03. 2011 · 2 Comments

Agile

K čemu je takový coding standard dobrý? Tak rozhodně usnadňuje orientaci v rozsáhlých projektech. Říká, jak by měl být kód formátovaný, jak strukturovaný, jaké konstrukty použít a jakým se vyhnout, ae i jakou použít jmennou konvenci. Je to stejný styl pro všechny. Chcete-li nechat více lidí pracovat na sdíleném kódu, je to v podstatě nutná […]

[Read more →]

Tags:··