Agile and Lean, Scrum, Kanban, XP @ Business

Zuzi's blog header image 4

Agilní praktiky XP – Kolektivní vlastnictví kódu

20. 03. 2011 · 6 Comments

Agile

Chcete-li mít tým potažmo SW firmu opravdu efektivní, musíte se řídit pravidlem, že nikdo nevlastní kód ani jeho část. Narážíte-li na námitky vývojářů že to nejde, neboť jen oni opravdu rozumí dané části aplikace a ostatní by jim to jen zkazili, není to nikterak neobvyklé. Stačí věřit tomu, že to jde a mít schopnost zavést […]

[Read more →]

Tags:···