Agile and Lean, Scrum, Kanban, XP @ Business

Zuzi's blog header image 4

Entries from July 2008

Ohodnocení úloh body

30. 07. 2008 · 2 Comments

Scrum

Jedním z těžko uchopitelných praktik Agilu je ohodnocení body. Ze zkušeností vím, že pochopení toho ‘co to vlastně ten bod je‘ a jak můžu ohodnotit úlohu něčím, co vlastně nemá pevnou jednotku, patří k nejsložitějším úkolům při zavádění Agile. Ale vezměme to popořádku. Na začátku projektu máte seznam oblastí (Story) na kterých budete pracovat v […]

[Read more →]

Tags:···

Produkt Backlog a ohodnocení úloh

29. 07. 2008 · Comments Off

Scrum

Na začátku každého projektu je nutné nějak formálně popsat požadavky na systém. Co se má vlastně udělat a jak. Přepsat uživatelské požadavky do trochu techničtějšího popisu, takže mu budou vývojáři rozumět. Agile v tomto kontextu pracuje s pojmem Backlog. Jak by měl takový backlog vypadat a do jakých detailů by měly úlohy zacházet? Řekněme, že […]

[Read more →]

Tags:···

Sestavování týmu

28. 07. 2008 · Comments Off

Management

Ideálně byste měli podpořit soutěživost. Je-li to možné, sestavte týmy dva. Neměly by být ani moc malé – to by omezovalo znalosti a spolupráci v rámci týmu, ale na druhou stranu ani moc velké. Ideálně tak asi 5-10 lidí. Podaří-li se Vám sestavit týmů více, nezapomeňte na komunikaci mezi nimi. Jednou z dobrých praktik je […]

[Read more →]

Tags:·

Komunikace v týmu – osmotická komunikace

25. 07. 2008 · Comments Off

Management

Angličtina má pěkný výraz na vnímání komunikace na pozadí – Osmotic communication. Je to velmi efektivní způsob jak udržet všechny v obraze co se děje, a jak zajistit aby si vzájemně nabízeli radu bez formálního požadavku. Je to způsob, jak se informace šíří samy na pozadí a lidé si z nich zapamatují jen to co […]

[Read more →]

Tags:

Jak z individualit udělat tým

24. 07. 2008 · 2 Comments

Scrum

Také se Vám už stalo, že máte skupinu vzájemně nekomunikujících jedinců a potřebujete, aby se z nich stal tým v pravém slova smyslu, aby spolupracovali, radili si a učili se jeden od druhého? Metod jak toho docílit je mnoho, určitě pomůže team building a jiné společné aktivity, či firemní kultura. Jednou z technik jak stmelit […]

[Read more →]

Tags:·

Začínáme s Agile (Agilní metody)

23. 07. 2008 · Comments Off

Agile

Jedním z nejoblíbenějších Agilních přístupů je Scrum proces. Scrum proces se snaží škálovat velké a komplexní softwarové projekty, které je těžké najednou obsáhnout a pochopit, na menší celky a stanovit priority jednotlivých úloh. Od běžného požadavku „Chci všechno a hned“ zapojuje Scrum proces různé zájmové skupiny do procesu plánování a tím je zaváže na výsledku. […]

[Read more →]

Tags:·

Proč něco měnit?

22. 07. 2008 · Comments Off

Management

Tak samozřejmě důvodů může být hned několik. Začněme zvýšením efektivnosti. Nicméně s tím je úzce spojená firemní kultura, konkrétně týmová spolupráce. Jak přesvědčit své zaměstnance aby jednali jako tým a ne jako jednotlivci a individuality? Aby sdíleli informace, pomáhali si a učili se navzájem? Jak týmy nechat soutěžit ale přesto spolu spolupracovat? To je jen […]

[Read more →]

Tags:·

Řízení projektů v outsourcingu, Agile a SCRUM

21. 07. 2008 · Comments Off

Management

Hlavní motivací tohoto blogu bylo podělit se o své zkušenosti v oblasti řízení projektů a lidí v SW outsourcingu a zavádění metodologií Agile (Agilní metody) a SCRUM v praxi. Softwarový outsourcing business je velmi různorodý, projekty se liší jeden od druhého jak prostředím a procesy, tak technologiemi, takže metody řízení musí být dostatečně flexibilní vzhledem […]

[Read more →]

Tags:··